VEILIG VERVOER VAN GASSEN

Cilinders zijn erg zwaar en bewegen zich tijdens het transport met dezelfde snelheid voort als uw voertuig. Ze worden bij het afremmen echter niet geremd zoals uw voertuig. Als ze niet voldoende vastgezet zijn kunnen ze zich tijdens het remmen voorwaarts bewegen en ernstige schade aanrichten. Controleer vóór het laden of de afsluiters van de te laden cilinders goed gesloten zijn. Laad de cilinders zó dat deze zich tijdens het vervoer niet kunnen verplaatsen en zet ze stevig vast. Plaats de beschermkap of – kraag in een zo veilig mogelijke positie. Vervoer indien mogelijk de cilinders verticaal; dit geldt zeker voor propaan cilinders en andere vloeibare gassen. Zó wordt in geval van lekkage van een vloeibar gas de uitstroom van vloeistof voorkomen; een kleine hoeveelheid vloeistof verdampt immers tot een grote hoeveelheid gas. Zorg er voor dat het gedeelte van het voertuig waarin de gassen vervoerd worden afdoende geventileerd wordt.

 

LADEN EN LOSSEN

Cilinders zijn zwaar. Kijk na of uw voertuig dit gewicht kan en mag vervoeren, zonder overbeladen te zijn, of het besturen en remmen negatief te beïnvloeden.
Neem de volgende regels in acht als de cilinders uit het voertuig zijn gehaald:
- Draai nooit je rug toe naar een vrijstaande cilinder
- Probeer een vallende cilinders nooit op te vangen
- Plaats cilinders op een vlakke en stevige ondergrond

 

VENTILATIE

Tijdens transport van gascilinders is een goede ventilatie zeer belangrijk.
- Gebruik bij voorkeur een voertuig met een open laadbak.
- Verder verdient het de voorkeur dat het voertuig een gasdichte afsluiting tussen de lading en de chauffeur heeft.

 

EENVOUDIGE VEILIGHEIDSREGELS

- Niet roken!
- Sluit altijd de afsluiter, ook als is de cilinder leeg
- Demonteer de regelaar en de slang
- Zorg dat de afsluiter beschermd is door een kap
- Zet cilinders stevig vast
- Ga rechtstreeks naar uw bestemming
- Ventileer uw voertuig/ houdt ramen open
- Laat cilinders niet in een ongeventileerde ruimte achter

 

 

Brandbaar gas

 

 

Oxiderend gas

 

 

Giftig gas

 

 

Inert gas

 

Heeft u nog vragen dan horen wij het graag van u of kom gerust even langs bij van Dooren - GLL in Heerlen (Parkstad / Zuid Limburg). 

 

 

Kwaliteit | Van Dooren opnieuw ISO 9001 : 2008 gecertificeerd

Van Dooren B.V. is al meer dan 50 jaar een begrip in kwaliteit en service. 

De belangrijke regionale functie van ons bedrijf berust niet alleen op reputatie, maar vooral op een doorlopende optimalisering van het assortiment en de dienstverlening.

In het moderne bedrijfsleven worden steeds hogere eisen gesteld aan leveranciers. Van een industriële groothandel mag niet alleen een veelzijdig assortiment worden verwacht, maar ook een brede dienstverlening en een klantgerichte instelling. Wij nemen zelfs specifieke artikelen voor uw bedrijf op voorraad.
Tot de afnemers behoren onder meer de totale industrie, bouw- en installatiebedrijven, overheid en instellingen, de garage- en transportwereld en technische diensten. De nadruk op dienstverlening weerspiegelt zich ook in het niveau van onze mensen. Aan de balie geven deskundige medewerkers u een uitgebreide advisering en desgewenst verzorgen onze vertegenwoordigers bij u in het bedrijf voorlichting en demonstraties. Om de marktpositie te versterken, zijn wij lid van Zevij-Necomij, onze inkoopcombinatie.


Onlangs heeft Lloyd’s Register LRQA voor de 6e keer achtereenvolgend verklaard dat het kwaliteitsmanagementsysteem van Van Dooren B.V. is goedgekeurd volgens het kwaliteitsmanagementsysteemnorm ISO 9001 : 2008. Het kwaliteitsmanagementsysteem is van toepassing op: Industriële groothandel, het leveren van industriële gassen, het leveren van lasapparatuur, toevoegmaterialen en het repareren van lasapparatuur. 


Het team van Van Dooren B.V. is hier weer erg trots op!